Jag är Sofia Aminoff, dramatiker, dramaturg och översättare. Till min utbildning är jag litteraturvetare och magister i teaterkonst. 

Jag lever i en liten by i sydöstra Finland där hästar och natur utgör en betydande del av min vardag. 

På de här sidorna skriver jag om dem och om kultur och konst ur feministiska och psykoanalytiska perspektiv. Välkommen hit.